Modelki: Agata Przybylska & Roksana Majdańska
Make up: Aleksandra Kowalska & Nadzeya Shek
Fryzury: Barbara Buda